Kaynak toplama

Oyun dünyasındaki kaynaklar, kaynak birikintilerinden (kaynak nodları), öldürülen mobların ve diğer avatarların cesetlerinden toplanabilir.

Kaynak nodları, oyun dünyasındaki kaynakları içeren nesnelerdir. Farklı niteliklere sahip olduklarından uygun aletlere ihtiyaç duyarlar. Toplama işlemine tarama denir.

Ödül ve tarama

Öldürülen mobdan sadece ödül almakla kalmaz, aynı zamanda bir alet kullanarak vücudunu da tarayabilirsiniz. Tarama bir süre devam eder ve bu süre zarfında oyuncu başka eylemleri gerçekleştiremez.

Last updated