Moblar

Şimdiye kadar beş farklı istasyon sakini için konseptler oluşturduk ve yenileri üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bazıları agresif ve tehlikelidir. Diğerleri zararsızdır. Her yaratık benzersiz özelliklere sahip ve oyun ekonomisi ve süreci için çok önemlidir.

Last updated