Değer Üretimi

Genellikle, F2P projelerinde geliştiriciler oyunculara mal ve kaynak satar.

2040WORLD'da, yalnızca oyuncuların dahil olduğu kapalı bir döngü vardır: bazı oyuncular kaynakları çıkarır ve bu kaynakları mal üretmek için kullanabilmeleri için başkalarına satar.

Adım adım, oyuncuların karşısına belirli zorluklar koyan, hedefler koyan ve bunlara ulaşmak için araçlar sağlayan bir sistem oluşturuyoruz. Ancak oyuncular sadece oyun ekonomisine yatırım yaparak, farklı roller ve işlevler üstlenerek bu hedeflere birlikte ulaşabilir ve gelişebilirler.

Last updated